Δείτε εδώ...

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021

Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (7Σ4Π4653ΠΣ-24Ι.pdf)7Σ4Π4653ΠΣ-24Ι.pdf146 Kb

Απόφαση για χορήγηση ΜΚ λόγω αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων (Μ.Κ.), λόγω αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων από 01-01-2018.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ω6ΛΣ4653ΠΣ-ΡΦΦ.pdf)Ω6ΛΣ4653ΠΣ-ΡΦΦ.pdf746 Kb

Απόφαση για χορήγηση ΜΚ λόγω αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων (Μ.Κ.), λόγω αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων από 01-01-2018.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (7ΤΒΙ4653ΠΣ-Ω1Φ.pdf)7ΤΒΙ4653ΠΣ-Ω1Φ.pdf723 Kb

Συμπληρωματική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. για βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 (176Α’)

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση για συμπληρωματική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. για βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 (176 Α’). 

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού Δ.Ε. για μισθολογική εξέλιξη

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού Δ.Ε. για μισθολογική εξέλιξη. 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΖΘΚ4653ΠΣ-4ΞΕ.pdf)ΩΖΘΚ4653ΠΣ-4ΞΕ.pdf773 Kb

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.  

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΧΟ54653ΠΣ-Ξ57.pdf)ΩΧΟ54653ΠΣ-Ξ57.pdf599 Kb

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (7Τ3Ζ4653ΠΣ-3ΦΚ-2-.pdf)7Τ3Ζ4653ΠΣ-3ΦΚ-2-.pdf282 Kb

Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., για την μισθολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., για την μισθολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΔΠ04653ΠΣ-6ΓΔ.pdf)ΩΔΠ04653ΠΣ-6ΓΔ.pdf178 Kb

Συνάφεια α) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και β) διδακτορικού διπλώματος αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., για την μισθολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά Συνάφεια α) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και β) διδακτορικού διπλώματος αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., για την μισθολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ψ7ΝΚ4653ΠΣ-Ψ1Κ.pdf)Ψ7ΝΚ4653ΠΣ-Ψ1Κ.pdf117 Kb

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (647Τ4653ΠΣ-4ΓΝ.pdf)647Τ4653ΠΣ-4ΓΝ.pdf666 Kb