Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Μισθολογικές ρυθμίσεις Δημοσίων Υπαλλήλων.

Έχει δημοσιευθεί ο νόμος 4354 σχετικός με: "Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων." 

Στη σελίδα 9488, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ αναφέρονται οι μισθολογικές ρυθμίσεις των δημοσίων υπαλλήλων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (YA_4354.pdf)YA_4354.pdf1826 Kb

Οδηγίες για το Ν.3986/2011

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων  με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο παρέχει Οδηγίες για την παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29  του ν. 3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2012 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του Ν.4024/2011.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Παρακράτηση Φόρου και ειδική εισφορά αλληλεγγύης 4565Η-Ε6Γ.pdf) ΑΔΑ: 4565Η-Ε6Γ0 Kb

Νόμος 3986/2011

Ο νόμος 3986/2011 "Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015" αναφέρεται σε θέματα Φορολογικών Ρυθμίσεων.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (3986_2011.pdf)N.3986 20110 Kb

Οδηγίες του ΓΛΚ για το Ν. 4024/2011

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ)  με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο παρέχει Οδηγίες για την εφαρμογή των μισθολογικών διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄). 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (4574Η-8ΜΘ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΛΚ ΓΙΑ 4024_2011-1.pdf)ΑΔΑ 4574Η-8ΜΘ0 Kb

Νόμος 4024/2011

Ο νόμος 4024/2011 "Ενιαίο Μισθολόγιο και άλλες διατάξεις" αναφέρεται σε θέματα Μισθολογικής και Βαθμολογικής Εξέλιξης των Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

Συνημμένα:
Πρόσβαση στο URL (http://www.et.gr/images/stories/eidika_themata/A226_2011.pdf)N.4024 20119031 Kb