Δείτε εδώ...

Σάββατο, 28 Μαΐου 2022

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2021-2022

Κοινοποιούμε την εγκύκλιο για την υποβολή των αιτήσεων μετάθεσης των μόνιμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2021-2022 και παρακαλούμε για τη δημοσιοποίησή της με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 21-28/2/2022 ηλεκτρονικά στο https://teachers.minedu.gov.gr

Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αφορούν στηv ΔΔΕ Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 της εγκυκλίου, θα αποστέλλονται στις ηλ. διευθύνσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , τηλ επικοινωνίας: 2631050048

                                                Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , τηλ. επικοινωνίας: 2631050049

 

«Πλήρωση κενών/κενούμενων θέσεων των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Προσκαλούνται
οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των
κλάδων ΠΕ κατηγορίας, οι οποίοι/ες υπηρετούν με οργανική θέση σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις επιλογήςκαιεπιθυμούν να επιλεγούν σε κενές/κενούμενες θέσεις μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας (Π.Ο.) του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Μεσολογγίου, με έδρα το Μεσολόγγι,να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πρόσκληςη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπευθύνου σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας για το σχολικό έτος 2021-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των  εκπαιδευτικών οποιουδήποτε κλάδου με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, που υπηρετούν σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας ή στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίοι/ες έχουν δωδεκαετή εκπαιδευτική και οκταετή διδακτική υπηρεσία εκ των οποίων τα τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων, από σήμερα Τρίτη 08 Φεβρουαρίου 2022 έως και την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022.

ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΕΠ_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΟ Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Ελλάδας
Έχοντας υπόψη:
1.το άρθρο 126 του ν. 4876/2021 (Α ́ 251) «Τοπική πρόσκληση για την πρόσληψη προσωρινών
αναπληρωτών μελών ΕΕΠ –ΕΒΠ»
2.την αριθ. πρωτ. 6961/20-1-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ «Ενημέρωση για τη διαδικασία έκδοσης τοπικής
πρόσκλησης μελών ΕΒΠ & ΠΕ25 και διάθεση σχετικών πιστώσεων»
3.τις υφιστάμενες ανάγκες των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ
καλεί τους/τις υποψηφίους/ες
που κατέχουν:
τα τυπικά προσόντα ένταξης στον κλάδοΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών
καιεπιθυμούν να προσληφθούν για το διδακτικό έτος 2021-2022 ως αναπληρωτές/τριες πλήρους
ωραρίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)
να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων από τηνΔευτέρα 24/01/2022έωςκαι την Κυριακή
30/01/2022για τις σχολικές μονάδες που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας.
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν ταγενικά προσόντα διορισμού/συμμετοχήςπου αναφέρονται στο
Παράρτημα Α ́ της Προκήρυξης 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/ΑΣΕΠ), σελ. 471.
Η αίτηση-δήλωση αποτελεί ταυτόχρονα και Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η
ανακρίβεια των δηλουμένων σε αυτή στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες εκ του νόμου κυρώσεις.
Επισήμανση:Δεν δύνανται να προσληφθούν όσοι έχουν τις κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 62,
παρ. 5Α και 63, παρ. 5Α του ν. 4589/2019 (Α ́ 13) και στο άρθρο 46, παρ. 4 του ν. 4692/2020 (Α ́ 111)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

Κοινοποιούμε τιε εγκυκλίους ου αφορούν στις τροποποιήσεις  για εισαγωγή στο λιμενικό.

Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κοινοποιούμε την Προκήρυξη- πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ για επιλογή Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/. Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με την χρήση των κωδικών φορολογίας φυσικών προσώπων (TAXIS). Με την αίτηση υποψηφιότητας δηλώνεται η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης   για την οποία  ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον.

Oι αιτήσεις - δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μαζί με τα ως άνω αναγκαία δικαιολογητικά, από 3 - 1 -2022 έως 14 - 1 -2022 και ώρα 14:00. Επισημαίνεται ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας δεν είναι δυνατή η τροποποίησή της.       

ERASMUS DAYS 2021

 

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας διοργανώνουν εκδηλώσεις στο πλαίσιο εορτασμού των Erasmus Days στις 14-16 Οκτωβρίου 2021.

    Υπενθυμίζεται ότι οι ημέρες Erasmus αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία για την προβολή των αποτελεσμάτων των σχεδίων Erasmus+ που υλοποιούνται και στη χώρα μας.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κάθε χρόνο αυτές τις ημέρες συμμετέχει ενεργά διοργανώνοντας εκδηλώσεις στις οποίες προβάλλονται τα αποτελέσματα των σχεδίων Erasmus+ των σχολικών μονάδων της περιοχής με τελικούς αποδέκτες την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Οι δράσεις που διοργανώνονται πανευρωπαϊκά αναρτώνται κάθε χρόνο στην πλατφόρμα www.erasmusdays.eu. Πρόκειται για μία δράση στην οποία πέρυσι συμμετείχαν 84 χώρες, ενώ υλοποιήθηκαν 5024 εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο και την οποία υποστηρίζουν με την παρουσία τους διαμορφωτές εκπαιδευτικής πολιτικής όλων των εθνών.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

#ErasmusDays2021-O τοίχος μιλάει…και εμείς ακούμε! | Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (sch.gr)

Μήνυμα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας κ. Αθ. Σαρδέλη για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2021 – 2022.

Μήνυμα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας κ. Αθ. Σαρδέλη για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2021 – 2022.

Αποχαιρετιστήρια επιστολή Ρένου Χριστοδουλίδη

Αποχαιρετιστήρια επιστολή Ρένου Χριστοδουλίδη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΔΕΥ ΤΩΝ ΚΕΔΑΣΥ ΤΗΣ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ23-ΠΕ30 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (Α ΄ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ) ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2021-22

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει τα λειτουργικά κενά των κλάδων ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ και ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ στα ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, και

Καλεί τους  προσωρινούς αναπληρωτές/τριες των κλάδων ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ και ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ οι οποίοι/ες προσλήφθηκαν με την υπ’ αρ. 104453/Ε4/27-8-2021 Υ.Α., αφού ενημερωθούν για τα κενά στα ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Δυτικής Ελλάδας, όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση-δήλωση προτίμησης  και  να την αποστείλουν (υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη σε αρχείο pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αναφέροντας ως θέμα στο μήνυμα: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ- ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΔΕΥ

 Αιτήσεις υποβάλλονται από σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ. (αποκλειστική προθεσμία)

 Η τοποθέτηση των προσωρινών αναπληρωτών θα γίνει με Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τον αξιολογικό πίνακα κατάταξης και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας.