Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕς ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

      Σας ενημερώνουμε ότι όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να παραμείνουν στην υπηρεσία,  πρέπει να κάνουν ανάκληση της αρχικής αίτησης παραίτησης μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της (π.χ αρχική αίτηση 19-02-2021 καταληκτική ημερομηνία ανάκλησης 18-03-21). Εάν η ημερομηνία ανάκλησης συμπίπτει με σαββατοκύριακο ή αργία, μεταφέρεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 Η υποβολή της αίτησης ανάκλησης προς την Διεύθυνσή μας, θα γίνει  ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  

 Στο ελεύθερο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης να αναγράφεται ότι: « ανακαλώ την με αρ.πρωτ. …./ αρχική μου αίτηση παραίτησης », στη συνέχεια να αποσταλεί στο e-mail της Διεύθυνσής μας  ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) και να επιβεβαιωθεί τηλεφωνικά η ορθή αποστολή της στα τηλ. 2631050057 ή 2631050069.

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδότησης με τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους 2020-21

      Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με τη λήξη του τρέχοντος σχολικούέτους, θα πρέπει να υποβάλουν τη μία και μοναδική αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης, από την Τετάρτη 17-02-2021 έως και την Τετάρτη 10-03-2021, με δικαίωμα ανάκλησής της μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής της,  όπως ορίζεται στην παρ.2 του άρθρου 46 του Ν.4777/2021 (ΦΕΚ 25τ.Α’/17-02-2021).

Η υπαλληλική σχέση θα λυθεί αυτοδίκαια από την υπηρεσία μας με τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους (31-08-2021).

 Η υποβολή της αίτησης παραίτησης ή/και ανάκληση αυτής, προς την Διεύθυνσή μας, θα γίνει  ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν στείλει αίτηση παραίτησης στη Διεύθυνσή μας και δεν έλαβαν απαντητικό mail παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στο τηλ.2631050049 μέχρι  τις  10-4-2020 που είναι και η τελευταία μέρα κατέθεσης των αιτήσεων

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαιδευσης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 01-04-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 10-04-2020

Λόγω της υφιστάμενης κρίσης και με σκοπό την αποφυγή συνωστισμού σε κλειστούς χώρους, δίνεται η δυνατότητα  στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση παραίτησης η οποία θα συνοδεύεται από φωτοτυπία ταυτότητας,  αφού την συμπληρώσουν  με τα στοιχεία τους, ημ/νία και υπογραφή, να την αποστείλουν  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στο email (mail@dide.ait.sch,gr)  της Διεύθυνσής μας, ΜΟΛΙΣ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ MAIL .

Για πληροφορίες: 2631050048 και 2631050049

 

Η σχετική αίτηση να συνοδεύεται με φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας  

 

Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τη συνέχιση της συνταξιοδοτικής διαδικασίας θα ζητηθούν  με νεότερη ενημέρωση από την Υπηρεσία μας και όχι πριν την πάροδο της ημερομηνίας ανάκλησης της αίτησης παραίτησης

 

 

 

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδότησης με τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους 2019-20

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με τη λήξη του τρέχοντος σχολικούέτους, θα πρέπει να υποβάλουν τη μία και μοναδική αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης, το πρώτο δεκαήμεροτου Απριλίου, από 01-04-2020 έως και 10-04-2020 με δικαίωμα ανάκλησής της εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της στην υπηρεσία μας.

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδότησης με τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους 2018-19

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους, θα πρέπει να υποβάλουν τη μία και μοναδική αίτηση  παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης , το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, από 01-04-2019 έως και 10-04-2019, σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.3528/07 και  την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.4386/16, με δικαίωμα ανάκλησής  της  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής της. Η υπαλληλική σχέση θα λυθεί αυτοδίκαια από την υπηρεσία μας με τη λήξη του σχολικού έτους (31-08-2019).