Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων Πολυθεσίας / Πρόσθετης Απασχόλησης του ν. 1256/1982

Σύμφωνα με τα συνημμένα, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που :

  1. Κατέχουν και άλλη θέση στο δημόσιο ή
  2. Έχουν αμοιβή από πρόσθεση απασχόληση στον δημόσιο τομέα ή άλλο φορέα του στενού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα με Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού ‘Έργου (ΙΕΠ, ΑΕΙ-ΕΛΚΕ,ΔΙΕΚ κλπ.),

υποχρεούνται να υποβάλλουν «Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1256/1982» για το Πολυθεσία/ Πολυαπασχόληση στην υπηρεσία μας μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά

Ενημέρωση προς τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ σχετικά με τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή από το ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Για τα αιτήματα του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και  Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή ανατρέξτε στις  σχετικές οδηγίες οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος  στο σύνδεσμο: https://pdede.sch.gr/adeia-askisis-idiotikoy-ergoy-melon-eep-evp-2/