Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Κοινοποιούμε προκήρυξη εκδρομής του Γυμνασίου Αιτωλικού

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ATT00004.pdf)ATT00004.pdf725 Kb

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

Ανακοινοποίηση (λόγω αλλαγής ημερομηνίας) εκδρομής του Γυμνασίου Θέρμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

Κοινοποιούμε προκήρυξη εκδρομής του Γυμνασίου Ευηνοχωρίου

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ATT00025.pdf)ATT00025.pdf220 Kb

Προκήρυξη εκδρομής του Γυμνασίου Παλαίρου

Κοινοποιούμε προκήρυξη εκδρομής του Γυμνασίου Παλαίρου

Προκήρυξη εκδρομής του Γυμνασίου Αιτωλικού

Κοινοποιούμε προκήρυξη εκδρομής του Γυμνασίου Αιτωλικού

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ATT00166.pdf)ATT00166.pdf802 Kb

Προκήρυξη εκδρομής του ΓΕ.Λ. Αιτωλικού

Κοινοποιούμε προκήρυξη εκδρομής του ΓΕ.Λ. Αιτωλικού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ

Κοινοποιούμε προκήρυξη εκδρομής του Γυμνασίου Παναιτωλίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Κοινοποιούμε προκήρυξη διήμερης εκδρομής του 2ου Γενικού Λυκείου Μεσολογγίου στην Αθήνα.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Ανακοινοποιούμε προκήρυξη εκδρομής του Γυμνασίου Αιτωλικού

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ.doc)ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ.doc79 Kb

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ

Κοινοποιούμε επαναπροκήρυξη εκδρομής του Γυμνασίου Αστακού