Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

 Κοινοποιούμε Προκηρύξεις εκδρομών του Γυμνασίου Αιτωλικού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΟΤΡΩΝΗ

Κοινοποιούμε προκήρυξη εκδρομής των εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη στα Τρίκαλα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

Κοινοποιούμε προκήρυξη του Γυμνασίου Θέρμου στη Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΣΕ ΜΥΣΤΡΑ- ΝΑΥΠΛΙΟ

Κοινοποιούμε προκήρυξη εκδρομής του Γυμνασίου Αστακού σε Μυστρά- Ναύπλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ- Λ.Τ.

Ανακοινοποιούμε προκήρυξη εκδρομής του Γυμνασίου Παλαίρου στη Θεσσαλονίκη λόγω λάθους την προηγούμενη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Κοινοποιούμε προκήρυξη εκδρομής του 2ου Γυμνασιου Μεσολογγίου στο Ναύπλιο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κοινοποιούμε προκήρυξη εκδρομής των Λ.Τ. του Γυνασίου Παλαίρου στη Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 6ΟΥ ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κοινοποιούμε προκήρυξη εκδρομής του 6ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου στην Πίνδο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Προκήρυξη εκδρομής του 1ου ΓΕΛ Αγρινίου στην Κόρινθο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ

Κοινοποιούμε προκήρυξη εκδρομής του Γυμνασίου Παναιτωλίου στη Μάνη