Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 4ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Κοινοποιούμε προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του 4ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου στη Ρόδο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ATT00029.pdf)ATT00029.pdf340 Kb

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Κοινοποιούμε επαναπροκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Μεσολογγίου και του Γυμνασίου Νεοχωρίου στην Ιταλία

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ATT00108.pdf)ATT00108.pdf195 Kb

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κοινοποιούμε προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του 4ου ΓΥμνασίου Αγρινίου

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ATT00031.pdf)ATT00031.pdf601 Kb

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 3ου ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ

Κοινοποιούμε επαναπροκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του 3ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου στη Βερόνα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κοινοποιούμε προκήρυξηπολυήμερης εκδρομής του 1ου ΓΕ.Λ.Αγρινίου στη Σερβία

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ATT00124.pdf)ATT00124.pdf108 Kb

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 2ΟΥ ΓΕΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Κοινοποιούμε προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του 2ου ΓΕ.Λ. Μεσολογγίου

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Προκήρυξη_ΑΘΗΝΑ.pdf)Προκήρυξη_ΑΘΗΝΑ.pdf94 Kb

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΤ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Κοινοποιούμε προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του Μουσικού Γυμνασίου Αγρινίου - Λ.Τ. στην Καστοριά.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΤ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

Κοινοποιούμε προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του Μουσικού Γυμνασίου -Λ.Τ. Αγρινίου στην Καβάλα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κοινοποιούμε προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του 3ου ΓΕΛ Αγρινίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Κοινοποιούμε προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Μεσολογγίου στην Ιταλία

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ATT00031.pdf)ATT00031.pdf182 Kb