Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021

Όλα τα άρθρα σε εμφάνιση blog

Γνωστοποίηση ΦΕκ σχετικά με τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ

Πανελλήνιες | 20-10-2021

Με τη συνημμένη Υπουργική Απόφαση καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θαεξεταστούν τα μαθήματα στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ από το 2022 και εφεξής και ισχύει γιαόλους τους υποψηφίους (μαθητές και... Περισσότερα...

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Β΄ Φάση)

Αναπληρωτές-Ωρομίσθιοι | 30-09-2021

Σας ανακοινώνουμε πίνακα με τις τοποθετήσεις των προσωρινών εκπαιδευτικών Β΄ Φάσης. Οι Αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους από αύριο Παρασκευή 01-10-2021 έως ... Περισσότερα...

ERASMUS DAYS 2021

Γενικού ενδιαφέροντος | 30-09-2021

    Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας διοργανώνουν εκδηλώσεις στο πλαίσιο εορτασμού των Erasmus Days στις ... Περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2021-2022

Αναπληρωτές-Ωρομίσθιοι | 29-09-2021

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο δεν εντάσσεται σε εκπαιδευτικό κλάδο, για τη διδασκαλία των κατά περίπτωση αντικειμένων ... Περισσότερα...

Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 17-09-2021

Επισυνάπτονται αποφάσεις που αφορούν: 1. Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου (της με αριθμ. 22/08-09-2021 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας) - ΑΔΑ: Ψ4ΤΜ46ΜΤΛΗ-ΨΕΥ 2. Διάθεση εκπαιδευτι... Περισσότερα...

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 10-09-2021

Επισυνάπτονται σε ορθή επανάληψη Διορθώσεις και Πρόσθεση νέων διαθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους σύμφωνα με την αριθμ. 22/08-09-2021 πράξεως του Π.Υ.... Περισσότερα...

Θέματα της με αριθμ. 22/08-09-2021 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 09-09-2021

Επισυνάπτονται αποφάσεις που αφορούν:1. Τροποποίηση τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε λειτουργικά κενά. (ΦΠ.3.4/7529/08-09-2021)2. Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενική... Περισσότερα...

Αιτήσεις – Δηλώσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε λειτουργικά κενά

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 07-09-2021

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ευρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα του επισυναπτόμενου εγγράφου (με αριθ. πρωτ. Φ.ΠΥΣΔΕ/79/07-09-2021), να υποβάλλουν την επισυναπτόμεν... Περισσότερα...

Μήνυμα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας κ. Αθ. Σαρδέλη για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2021 – 2022.

Γενικού ενδιαφέροντος | 06-09-2021

Μήνυμα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας κ. Αθ. Σαρδέλη για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2021 – 2022. Περισσότερα...

Αιτήσεις – Δηλώσεις ολικής διάθεσης Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά και Αιτήσεις – Δηλώσεις μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 05-09-2021

Σας ανακοινώνουμε Πίνακες λειτουργικών κενών και πλεονασμάτων Δ.Ε. Γενικής Παιδείας.Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηρισθεί ως λειτουργικά Υπεράριθμοι και συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα του... Περισσότερα...

Τοποθέτηση - Διάθεση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 02-09-2021

Σας επισυνάπτουμε Πίνακα Τοποθέτησης - Διάθεσης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών. Περισσότερα...

Θέματα των με αριθμ. 19/31-08-2021 και 20/31-08-2021 πράξεων του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 31-08-2021

Επισυνάπτονται αποφάσεις που αφορούν:1. Ολική διάθεση υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε.2. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (Ε.Α.Ε.) ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και αποσπασμένων από άλλ... Περισσότερα...

Αίτηση - Δήλωση Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (Ε.Α.Ε.)

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 30-08-2021

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής (Ε.Α.Ε.) ευρισκόμενων στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και αποσπασμένους από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (του επισυναπτόμενου εγγράφου)  να υποβάλουν την αντίστοιχη επισυναπτό... Περισσότερα...

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΣΕΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αναπληρωτές-Ωρομίσθιοι | 30-08-2021

Παρακαλούμε μετά την ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα-ΣΜΕΑΕ τοποθέτησης να καταθέσετε ,εφόσον διαθέτετε, αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας και συνάφειας μεταπτυχιακού για μισθολογική κατάταξη και... Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΔΕΥ ΤΩΝ ΚΕΔΑΣΥ ΤΗΣ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ23-ΠΕ30 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (Α ΄ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ) ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2021-22

Γενικού ενδιαφέροντος | 30-08-2021

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει τα λειτουργικά κενά των κλάδων ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ και ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ στα ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, και Καλεί τους ... Περισσότερα...

Αιτήσεις – Δηλώσεις ολικής διάθεσης Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε λειτουργικά κενά

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 28-08-2021

Επισυνάπτεται το με αριθμ. Φ.ΠΥΣΔΕ/73/27-08-2021 έγγραφο του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: «Αιτήσεις – Δηλώσεις ολικής διάθεσης Υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά».Οι λειτουργικές υπε... Περισσότερα...

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Αναπληρωτές-Ωρομίσθιοι | 27-08-2021

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που θα προσληφθούν ως αναπληρωτές στη ΔΔΕ Αιτωλοακαρνανίας να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης σε ευκρινή φωτοαντίγραφα κατά την πρώτη μέρα που... Περισσότερα...

Τοποθέτηση μεταταχθέντος εκπαιδευτικού Δ.Ε. και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Δ.Ε., σε λειτουργικά κενά

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 24-08-2021

Επισυνάπτουμε Πίνακα τοποθέτησης μεταταχθέντος εκπαιδευτικού Δ.Ε. και Πίνακα τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Δ.Ε., σε λειτουργικά κενά της Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με την αριθμ. 17η/24-... Περισσότερα...

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας σε λειτουργικά κενά

Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις | 20-08-2021

Σας ανακοινώνουμε (σε ορθή επανάληψη ως προς το λειτουργικό κενό κλάδου ΠΕ03 στο 2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου) Πίνακα με τα λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας, ο οποίος περιέχει αριθμητικά τα... Περισσότερα...