Δείτε εδώ...

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2022

Οδηγίες για το Ν.3986/2011

Η Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων  με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο παρέχει Οδηγίες για την παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29  του ν. 3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2012 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του Ν.4024/2011.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Παρακράτηση Φόρου και ειδική εισφορά αλληλεγγύης 4565Η-Ε6Γ.pdf) ΑΔΑ: 4565Η-Ε6Γ0 Kb