Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022

Οδηγίες του ΓΛΚ για το Ν. 4024/2011

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ)  με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο παρέχει Οδηγίες για την εφαρμογή των μισθολογικών διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄). 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (4574Η-8ΜΘ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΛΚ ΓΙΑ 4024_2011-1.pdf)ΑΔΑ 4574Η-8ΜΘ0 Kb