Δείτε εδώ...

Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2022

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (7Τ3Ζ4653ΠΣ-3ΦΚ-2-.pdf)7Τ3Ζ4653ΠΣ-3ΦΚ-2-.pdf282 Kb