Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., για την μισθολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., για την μισθολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΔΒΝ4653ΠΣ-Ι87-1.pdf)ΨΔΒΝ4653ΠΣ-Ι87-1.pdf117 Kb

Απόφαση τοποθέτησης Εκπαιδευτικού σε Σ.Κ.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε ΣΚΑΕ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΤΨΥ4653ΠΣ-ΠΧ3.pdf)ΩΤΨΥ4653ΠΣ-ΠΧ3.pdf334 Kb

Απόφαση τοποθέτησης Εκπαιδευτικού σε Σ.Κ.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε Σ.Κ.Α.Ε.

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΒΜΗ4653ΠΣ-5ΡΡ.pdf)ΩΒΜΗ4653ΠΣ-5ΡΡ.pdf325 Kb

Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναπληρωτή εκπαιδευτικού Δ.Ε., για την μισθολογική του εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναπληρωτή εκπαιδευτικού Δ.Ε., για την μισθολογική του εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015.

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6Ζ4Ρ4653ΠΣ-ΙΑΓ.pdf)6Ζ4Ρ4653ΠΣ-ΙΑΓ.pdf218 Kb

Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., για την μισθολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., για την μισθολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015. 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΔΒΝ4653ΠΣ-Ι87.pdf)ΨΔΒΝ4653ΠΣ-Ι87.pdf117 Kb

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση σχετικά με χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (78ΒΛ4653ΠΣ-ΗΗ2-1.pdf)78ΒΛ4653ΠΣ-ΗΗ2-1.pdf115 Kb

Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (7ΣΝΖ4653ΠΣ-Η4Γ.pdf)7ΣΝΖ4653ΠΣ-Η4Γ.pdf149 Kb

Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (7Α7Δ4653ΠΣ-Τ61.pdf)7Α7Δ4653ΠΣ-Τ61.pdf143 Kb

Απόφαση τοποθέτησης- διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες

Σας ενημερώνουμε για απόφαση που αφορά απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες ΔΔΕ Αιτ/νιας.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6ΧΥ04653ΠΣ-3Ε2.pdf)6ΧΥ04653ΠΣ-3Ε2.pdf398 Kb

Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6ΑΩΖ4653ΠΣ-ΝΗΣ.pdf)6ΑΩΖ4653ΠΣ-ΝΗΣ.pdf148 Kb