Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2022

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (7Φ5Π4653ΠΣ-Κ86.pdf)7Φ5Π4653ΠΣ-Κ86.pdf254 Kb

Απόφαση τοποθέτησης διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση τοποθέτησης διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009800 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 - 2020».

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6ΨΓΔ4653ΠΣ-Λ5Δ.pdf)6ΨΓΔ4653ΠΣ-Λ5Δ.pdf260 Kb

Απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση τοποθέτησης - διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009800 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 - 2020».

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6ΣΡΩ4653ΠΣ-Υ3Γ.pdf)6ΣΡΩ4653ΠΣ-Υ3Γ.pdf271 Kb

Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου. 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΘΦΝ4653ΠΣ-ΧΚΦ.pdf)ΩΘΦΝ4653ΠΣ-ΧΚΦ.pdf152 Kb

Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου.

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (914Θ4653ΠΣ-Α0Τ.pdf)914Θ4653ΠΣ-Α0Τ.pdf149 Kb

Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου.

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (754Ν4653ΠΣ-Η7Π_.pdf)754Ν4653ΠΣ-Η7Π_.pdf149 Kb

Τοποθέτηση Υποδιευθύντριας στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση τοποθέτησης υποδιευθύντριας στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΕΩΑ4653ΠΣ-Σ3Κ.pdf)ΩΕΩΑ4653ΠΣ-Σ3Κ.pdf143 Kb

Ανάκληση υπερωριακής διδασκαλίας εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την ανάκληση υπερωριακής διδασκαλίας εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΓΡΧ4653ΠΣ-3ΚΥ.pdf)ΨΓΡΧ4653ΠΣ-3ΚΥ.pdf147 Kb

Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (69ΙΓ4653ΠΣ-ΒΙ0.pdf)69ΙΓ4653ΠΣ-ΒΙ0.pdf145 Kb

Τροποποίηση τοποθέτησης Εκπαιδευτικού Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την τροποποίηση τοποθέτησης Εκπαιδευτικού Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6Μ414653ΠΣ-ΧΛΕ.pdf)6Μ414653ΠΣ-ΧΛΕ.pdf126 Kb