Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2022

Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου.

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (754Ν4653ΠΣ-Η7Π_.pdf)754Ν4653ΠΣ-Η7Π_.pdf149 Kb