Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2022

Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών Δ.Ε. για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 (176Α’)

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών Δ.Ε. για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 (176Α’).

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (699Φ4653ΠΣ-Ο0Ρ.pdf)699Φ4653ΠΣ-Ο0Ρ.pdf713 Kb

Ανάκληση αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την ανάκληση αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΞΣΕ4653ΠΣ-ΠΛΚ.pdf)ΩΞΣΕ4653ΠΣ-ΠΛΚ.pdf785 Kb

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18», με κωδικό ΟΠΣ: 5009815, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΗΤΖ4653ΠΣ-ΔΙ3.pdf)ΩΗΤΖ4653ΠΣ-ΔΙ3.pdf390 Kb

Τροποποίηση τοποθέτησης Εκπαιδευτικού Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση τροποποίησης τοποθέτησης Εκπαιδευτικού Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΨΤΨ4653ΠΣ-ΔΧΛ-1.pdf)ΨΨΤΨ4653ΠΣ-ΔΧΛ-1.pdf116 Kb

Μερική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας του

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας του. 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ω91Ε4653ΠΣ-5ΟΞ.pdf)Ω91Ε4653ΠΣ-5ΟΞ.pdf134 Kb

Tροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας του

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας του.

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ω3Ρ14653ΠΣ-ΥΤΜ.pdf)Ω3Ρ14653ΠΣ-ΥΤΜ.pdf135 Kb

Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση τροποποίησης διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΖΓΓ4653ΠΣ-6Μ8.pdf)ΨΖΓΓ4653ΠΣ-6Μ8.pdf154 Kb

Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (7Φ8Μ4653ΠΣ-9ΝΛ.pdf)7Φ8Μ4653ΠΣ-9ΝΛ.pdf149 Kb

Ανάκληση ορισμού Αναπληρώτριας Διευθύντριας του Γυμνασίου Λουτρού για το σχολικό έτος 2017-2018

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση ανάκλησης  ορισμού Αναπληρώτριας Διευθύντριας του Γυμνασίου Λουτρού για το σχολικό έτος 2017-2018.

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΝ6Ρ4653ΠΣ-59Β-2.pdf)ΩΝ6Ρ4653ΠΣ-59Β-2.pdf136 Kb

Ορισμός αναπληρωτή του Διευθυντή α) στο Γυμνάσιο Λουτρού και β) στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου"

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση για τον ορισμό αναπληρωτή διευθυντή α) στο Γυμνάσιο Λουτρού και β) στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6Φ414653ΠΣ-ΩΛΧ.pdf)6Φ414653ΠΣ-ΩΛΧ.pdf144 Kb