Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (7Φ8Μ4653ΠΣ-9ΝΛ.pdf)7Φ8Μ4653ΠΣ-9ΝΛ.pdf149 Kb