Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Ορισμός αναπληρωτή του Διευθυντή α) στο Γυμνάσιο Λουτρού και β) στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου"

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση για τον ορισμό αναπληρωτή διευθυντή α) στο Γυμνάσιο Λουτρού και β) στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6Φ414653ΠΣ-ΩΛΧ.pdf)6Φ414653ΠΣ-ΩΛΧ.pdf144 Kb