Δείτε εδώ...

Σάββατο, 28 Μαΐου 2022

Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση τροποποίησης διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΖΓΓ4653ΠΣ-6Μ8.pdf)ΨΖΓΓ4653ΠΣ-6Μ8.pdf154 Kb