Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022

Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6ΩΛ64653ΠΣ-ΗΩΞ.pdf)6ΩΛ64653ΠΣ-ΗΩΞ.pdf151 Kb

Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΗ394653ΠΣ-Λ0Ι.pdf)ΩΗ394653ΠΣ-Λ0Ι.pdf150 Kb

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΡΛΒ4653ΠΣ-Ι2Γ.pdf)ΩΡΛΒ4653ΠΣ-Ι2Γ.pdf118 Kb

Απόφαση πρόσληψης Εκπαιδευτικού σε Σ.Κ.Α.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την πρόσληψη Εκπαιδευτικού σε Σ.Κ.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΌ ΕΤΟΣ 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009800 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΤ1Δ4653ΠΣ-Α44_.pdf)ΩΤ1Δ4653ΠΣ-Α44_.pdf325 Kb

Απόφαση πρόσληψης Εκπαιδευτικού σε Σ.Κ.Α.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την πρόσληψη Εκπαιδευτικού σε Σ.Κ.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΌ ΕΤΟΣ 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009800 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020.

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΙΑΜ4653ΠΣ-ΠΟΣ.pdf)ΩΙΑΜ4653ΠΣ-ΠΟΣ.pdf239 Kb

Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου (Μ.Κ.) λόγω αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (176 Α)

Σας ενημερώνουμε για απόφαση που αφορά την χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου (Μ.Κ.) λόγω αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (176 Α).

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΠΟΤ4653ΠΣ-ΗΤ6.pdf)ΩΠΟΤ4653ΠΣ-ΗΤ6.pdf840 Kb

Ορισμός αναπληρωτή του Διευθυντή στο Γυμνάσιο Αντιρρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τον ορισμό αναπληρωτή Διευθυντή στο Γυμνάσιο Αντιρρίου. 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΧΗ04653ΠΣ-53Γ-1.pdf)ΩΧΗ04653ΠΣ-53Γ-1.pdf143 Kb

Ανάκληση ορισμού Αναπληρώτριας Διευθύντριας του Γυμνασίου Αντιρρίου για το σχολικό έτος 2017-2018

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την ανάκληση ορισμού Αναπληρώτριας Διευθύντριας του Γυμνασίου Αντιρρίου για το σχολικό έτος 2017-2018. 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6ΨΧΥ4653ΠΣ-Ψ54.pdf)6ΨΧΥ4653ΠΣ-Ψ54.pdf135 Kb

Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου.

Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ω3ΞΜ4653ΠΣ-ΞΕΤ.pdf)Ω3ΞΜ4653ΠΣ-ΞΕΤ.pdf150 Kb