Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ω3ΞΜ4653ΠΣ-ΞΕΤ.pdf)Ω3ΞΜ4653ΠΣ-ΞΕΤ.pdf150 Kb