Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΡΛΒ4653ΠΣ-Ι2Γ.pdf)ΩΡΛΒ4653ΠΣ-Ι2Γ.pdf118 Kb