Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Συμπληρωματική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. – Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με συμπληρωματική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. – αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΗΧΑ4653ΠΣ-505.pdf)ΩΗΧΑ4653ΠΣ-505.pdf263 Kb

Τροποποίηση τοποθέτησης Εκπαιδευτικού Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση τροποποίησης αρχικής τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2017-2018.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6ΝΜ14653ΠΣ-8ΑΘ.pdf)6ΝΜ14653ΠΣ-8ΑΘ.pdf117 Kb

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Σας ανακοινώνουμε απόφαση που αφορά χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6ΜΕ54653ΠΣ-ΒΞΣ.pdf)6ΜΕ54653ΠΣ-ΒΞΣ.pdf211 Kb

Απόσπαση Εκπαιδευτικού εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Σας ανακοινώνουμε απόφαση που αφορά την απόσπαση εκπαιδευτικού για το διδακτικό έτος 2017-2018.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (75Ν64653ΠΣ-ΡΟ4.pdf)75Ν64653ΠΣ-ΡΟ4.pdf116 Kb

Συμπληρωματική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. για βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 (176Α’)

Σας ανακοινώνουμε συμπληρωματική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. για βαθμολογική και
μισθολογική κατάταξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 (176Α’).

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ω7Ι14653ΠΣ-5Ε2.pdf)Ω7Ι14653ΠΣ-5Ε2.pdf300 Kb

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι εδώ θα αναρτώνται αποφάσεις που αφορούν Ατομικές Διοικητικές Πράξεις, Συμβάσεις, Πληρωμές, Αναλήψεις Υποχρεώσεων, Κανονιστικές Πράξεις, Πράξεις για Αναπληρωτές κ.ά. και δημοσιεύονται στη Διαύγεια.