Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022

Ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6ΧΚ24653ΠΣ-9ΤΖ.pdf)6ΧΚ24653ΠΣ-9ΤΖ.pdf149 Kb

Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εκπαιδευτικού Δ.Ε. για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 (176Α’)

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εκπαιδευτικού Δ.Ε. για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 (176Α’).

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΦ0Ζ4653ΠΣ-1Γ2.pdf)ΩΦ0Ζ4653ΠΣ-1Γ2.pdf706 Kb

Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου. 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΞΗΚ4653ΠΣ-1Υ8.pdf)ΨΞΗΚ4653ΠΣ-1Υ8.pdf154 Kb

Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (69ΩΛ4653ΠΣ-91Ψ.pdf)69ΩΛ4653ΠΣ-91Ψ.pdf151 Kb

Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6ΒΚ04653ΠΣ-ΗΚΕ.pdf)6ΒΚ04653ΠΣ-ΗΚΕ.pdf151 Kb

Απόσπαση Εκπαιδευτικού εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την απόσπαση Εκπαιδευτικού εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΣΗΒ4653ΠΣ-Ι9Α.pdf)ΩΣΗΒ4653ΠΣ-Ι9Α.pdf126 Kb

Απόσπαση υπεράριθμου Εκπαιδευτικού Δ.Ε. εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά απόσπαση υπεράριθμου Εκπαιδευτικού Δ.Ε. εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6ΒΖΦ4653ΠΣ-ΧΙΡ.pdf)6ΒΖΦ4653ΠΣ-ΧΙΡ.pdf126 Kb

Ορισμός αναπληρωτή του Διευθυντή στο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τον ορισμό αναπληρωτή του Διευθυντή στο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (7Κ7Α4653ΠΣ-38Ο.pdf)7Κ7Α4653ΠΣ-38Ο.pdf136 Kb

Διόρθωση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού Δ.Ε. - Συμπληρωματική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. – Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την διόρθωση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού Δ.Ε. - Συμπληρωματική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. – Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (7Χ6Τ4653ΠΣ-Σ9Ψ.pdf)7Χ6Τ4653ΠΣ-Σ9Ψ.pdf779 Kb

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΚ7Σ4653ΠΣ-2ΗΤ.pdf)ΨΚ7Σ4653ΠΣ-2ΗΤ.pdf672 Kb