Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Ορισμός αναπληρωτή του Διευθυντή στο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τον ορισμό αναπληρωτή του Διευθυντή στο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (7Κ7Α4653ΠΣ-38Ο.pdf)7Κ7Α4653ΠΣ-38Ο.pdf136 Kb