Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2022

Απόσπαση Εκπαιδευτικού εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την απόσπαση Εκπαιδευτικού εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΣΗΒ4653ΠΣ-Ι9Α.pdf)ΩΣΗΒ4653ΠΣ-Ι9Α.pdf126 Kb