Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022

Απόσπαση Εκπαιδευτικού εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Σας ανακοινώνουμε απόφαση που αφορά την απόσπαση εκπαιδευτικού για το διδακτικό έτος 2017-2018.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (75Ν64653ΠΣ-ΡΟ4.pdf)75Ν64653ΠΣ-ΡΟ4.pdf116 Kb