Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Σας ανακοινώνουμε απόφαση που αφορά χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6ΜΕ54653ΠΣ-ΒΞΣ.pdf)6ΜΕ54653ΠΣ-ΒΞΣ.pdf211 Kb