Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2022

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Σας ανακοινώνουμε απόφαση που αφορά χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6ΜΕ54653ΠΣ-ΒΞΣ.pdf)6ΜΕ54653ΠΣ-ΒΞΣ.pdf211 Kb