Δείτε εδώ...

Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2022

Απόφαση για χορήγηση ΜΚ λόγω αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων (Μ.Κ.), λόγω αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων από 01-01-2018.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (7ΤΒΙ4653ΠΣ-Ω1Φ.pdf)7ΤΒΙ4653ΠΣ-Ω1Φ.pdf723 Kb