Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με ή χωρίς αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με ή χωρίς αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε. 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΩΙ64653ΠΣ-ΩΜΔ.pdf)ΩΩΙ64653ΠΣ-ΩΜΔ.pdf614 Kb

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με ή χωρίς αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Σας ανακοινώνουμε απόφαση που αφορά τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με ή χωρίς αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΜΕ14653ΠΣ-Ξ0Ω.pdf)ΩΜΕ14653ΠΣ-Ξ0Ω.pdf614 Kb

Διαπιστωτική Πράξη Κατάταξης στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015 Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την διαπιστωτική Πράξη Κατάταξης στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015 Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών. 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΣΚ84653ΠΣ-0ΣΚ.pdf)ΩΣΚ84653ΠΣ-0ΣΚ.pdf177 Kb

Ανάκληση υπερωριακής διδασκαλίας εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά  την ανάκληση υπερωριακής διδασκαλίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΛΠΖ4653ΠΣ-9ΡΖ.pdf)ΨΛΠΖ4653ΠΣ-9ΡΖ.pdf667 Kb

Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ω1ΧΚ4653ΠΣ-Ν2Α.pdf)Ω1ΧΚ4653ΠΣ-Ν2Α.pdf667 Kb

Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου. 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (73ΖΥ4653ΠΣ-3ΗΝ.pdf)73ΖΥ4653ΠΣ-3ΗΝ.pdf667 Kb

Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (639Ν4653ΠΣ-9ΓΤ.pdf)639Ν4653ΠΣ-9ΓΤ.pdf665 Kb

Συμπληρωματική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού Δ.Ε. για μισθολογική εξέλιξη

Σας ενημερώνουμε σχετικά με συμπληρωματική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού Δ.Ε. για μισθολογική εξέλιξη.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6Σ9Β4653ΠΣ-ΧΣΖ.pdf)6Σ9Β4653ΠΣ-ΧΣΖ.pdf831 Kb

Χορήγησης Μισθολογικού Κλιμακίου μηνός Φεβρουαρίου 2018

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου μηνός Φεβρουαρίου 2018. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6ΓΞΖ4653ΠΣ-6ΝΔ.pdf)6ΓΞΖ4653ΠΣ-6ΝΔ.pdf968 Kb

Προαγωγή Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την προαγωγή Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ω4ΒΜ4653ΠΣ-ΓΕΧ.pdf)Ω4ΒΜ4653ΠΣ-ΓΕΧ.pdf177 Kb