Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Προαγωγή Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την προαγωγή Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΖΨΖ4653ΠΣ-ΣΚΤ.pdf)ΩΖΨΖ4653ΠΣ-ΣΚΤ.pdf260 Kb

Διαπιστωτική Πράξη Κατάταξης στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015 Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την διαπιστωτική Πράξη Κατάταξης στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015 Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6Ω4Δ4653ΠΣ-ΞΛ5.pdf)6Ω4Δ4653ΠΣ-ΞΛ5.pdf288 Kb

Διαπιστωτική Πράξη Ανακατάταξης στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015 Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την διαπιστωτική Πράξη Ανακατάταξης στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4354/2015 Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΡ7Ζ4653ΠΣ-Ξ9Ζ.pdf)ΨΡ7Ζ4653ΠΣ-Ξ9Ζ.pdf271 Kb

Χορήγησης Μισθολογικού Κλιμακίου μηνός Ιανουαρίου 2018

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου μηνός Ιανουαρίου 2018. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΛ054653ΠΣ-9ΓΙ.pdf)ΩΛ054653ΠΣ-9ΓΙ.pdf650 Kb

Χορήγησης Μισθολογικού Κλιμακίου μηνός Ιανουαρίου 2018

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη χορήγησης Μισθολογικού Κλιμακίου μηνός Ιανουαρίου 2018.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ω86Υ4653ΠΣ-ΓΛΘ.pdf)Ω86Υ4653ΠΣ-ΓΛΘ.pdf640 Kb

Ορισμός Αναπληρωτών Διευθυντών Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2017-2018

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τον  ορισμό Αναπληρωτών Διευθυντών Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2017-2018. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (7ΔΑΗ4653ΠΣ-3ΣΧ.pdf)7ΔΑΗ4653ΠΣ-3ΣΧ.pdf558 Kb

Τοποθέτηση α) Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, και β) Υπευθύνων Τομέων στα Ε.Κ. Αιτωλοακαρνανίας

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την τοποθέτηση α) Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, και β) Υπευθύνων Τομέων στα Ε.Κ. Αιτωλοακαρνανίας.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6ΠΜΩ4653ΠΣ-ΜΔ0.pdf)6ΠΜΩ4653ΠΣ-ΜΔ0.pdf562 Kb

Συμπληρωματική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού Δ.Ε. για μισθολογική εξέλιξη

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά  τη συμπληρωματική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού Δ.Ε. για μισθολογική εξέλιξη.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΥΔΙ4653ΠΣ-Τ4Ξ.pdf)ΩΥΔΙ4653ΠΣ-Τ4Ξ.pdf168 Kb

Απόφαση τοποθέτησης Εκπαιδευτικού σε Σ.Κ.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικού σε Σ.Κ.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18".

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ω89Κ4653ΠΣ-85Σ.pdf)Ω89Κ4653ΠΣ-85Σ.pdf325 Kb

Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εκπαιδευτικού Δ.Ε. για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 (176Α’)

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εκπαιδευτικού Δ.Ε. για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 (176 Α’).

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ψ4494653ΠΣ-56Σ.pdf)Ψ4494653ΠΣ-56Σ.pdf157 Kb