Δείτε εδώ...

Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2022

Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εκπαιδευτικού Δ.Ε. για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 (176Α’)

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εκπαιδευτικού Δ.Ε. για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με το Ν. 4354/2015 (176 Α’).

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ψ4494653ΠΣ-56Σ.pdf)Ψ4494653ΠΣ-56Σ.pdf157 Kb