Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022

Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου. 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (65ΡΘ4653ΠΣ-2ΦΔ.pdf)65ΡΘ4653ΠΣ-2ΦΔ.pdf146 Kb