Δείτε εδώ...

Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2022

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με ή χωρίς αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με ή χωρίς αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε. 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΩΙ64653ΠΣ-ΩΜΔ.pdf)ΩΩΙ64653ΠΣ-ΩΜΔ.pdf614 Kb