Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΗ394653ΠΣ-Λ0Ι.pdf)ΩΗ394653ΠΣ-Λ0Ι.pdf150 Kb