Δείτε εδώ...

Σάββατο, 28 Μαΐου 2022

Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6ΞΜΟ4653ΠΣ-8Ο3.pdf)6ΞΜΟ4653ΠΣ-8Ο3.pdf145 Kb