Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6ΣΡ54653ΠΣ-ΘΩ8.pdf)6ΣΡ54653ΠΣ-ΘΩ8.pdf146 Kb