Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2022

Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου.

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (914Θ4653ΠΣ-Α0Τ.pdf)914Θ4653ΠΣ-Α0Τ.pdf149 Kb