Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022

Διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου

Σας ενημερώνουμε σχετικά απόφαση που αφορά τη διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση ωραρίου. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΝ8Ο4653ΠΣ-ΠΑΘ.pdf)ΨΝ8Ο4653ΠΣ-ΠΑΘ.pdf148 Kb