Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή ως Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Κ.Α.Ε.)

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση που αφορά την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή ως Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Κ.Α.Ε.).

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (65ΡΝ4653ΠΣ-ΞΦ9.pdf)65ΡΝ4653ΠΣ-ΞΦ9.pdf261 Kb