Δείτε εδώ...

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022

Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: α) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, και, β) σε Σχολ

Επισυνάπτεται το με αριθμ. πρωτ. 49219/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), με θέμα: «Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: α) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, και, β) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Σχολεία της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2020-2021».

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΨΘΗΓ46ΜΤΛΗ-ΝΙ0.pdf)ΨΘΗΓ46ΜΤΛΗ-ΝΙ0.pdf761 Kb

Χρονοδιάγραμμα οργανικών τοποθετήσεων μετά τις μεταθέσεις έτους 2020

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Δ.Ε. από το Υ.ΠΑΙ.Θ., σχολικού έτους 2020-2021, το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας στις 12-05-2020 θα συνεδριάσει για την εξέταση των ενστάσεων ως προς τον πίνακα των βελτιώσεων και των οριστικών τοποθετήσεων μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων έτους 2020 καθώς και για την εξαγωγή κενών και πλεονασμάτων.

Επισυνάπτουμε σχετικό έγγραφο με το χρονοδιάγραμμα των οργανικών τοποθετήσεων, μετά τις μεταθέσεις έτους 2020.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (44-2020.pdf)44-2020.pdf967 Kb

Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την 1ΓΤ/2020 και τη 2ΓΔ/2020 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ

Eπισυνάπτεται έγγραφο της Υπουργού ΥΠΑΙΘ, με θέμα: «Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την 1ΓΤ/2020 και τη 2ΓΔ/2020 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ».

Θέματα της με αριθμ. 12/05-03-2020 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Επισυνάπτονται πίνακες που αφορούν:

1.      Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτή εκπαιδευτικού Δ.Ε.

2.      Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε. (Γενικής Παιδείας).

3.      Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

4.      Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. – Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

σύμφωνα με την αριθμ. 12/05-03-2020 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 11/03-03-2020 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε.
 2. Τροποποίηση μερικής διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας της,

σύμφωνα με την αριθμ. 11/03-03-2020 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 10/28-02-2020 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού, βάσει ειδικής πρόσκλησης κάλυψης λειτουργικών κενών (άρθρο 86 του ν. 4547/2018 ΦΕΚ 102 Α’), για το διδακτικό έτος 2019-2020.
 2. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους.
 1. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 10/28-02-2020 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 7/18-02-2020 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,
 2. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,
 3. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για το διδακτικό έτος 2019-2020, βάσει ειδικής πρόσκλησης κάλυψης λειτουργικών κενών (άρθρο 86 του ν. 4547/2018, ΦΕΚ 102 Α’), για το διδακτικό έτος 2019-2020,
 4. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες βάσει ειδικής πρόσκλησης κάλυψης λειτουργικών κενών (άρθρο 86 του ν. 4547/2018, ΦΕΚ 102 Α’), για το διδακτικό έτος 2019-2020, και
 5. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

σύμφωνα με την αριθμ. 7/18-02-2020 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 6/17-02-2020 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, βάσει ειδικής πρόσκλησης κάλυψης λειτουργικών κενών (άρθρο 86 του ν. 4547/2018 ΦΕΚ 102 Α’), για το διδακτικό έτος 2019-2020.
 2. Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού Δ.Ε. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για το διδακτικό έτος 2019-2020, βάσει ειδικής πρόσκλησης κάλυψης λειτουργικών κενών (άρθρο 86 του ν. 4547/2018, ΦΕΚ 102 Α’), για το διδακτικό έτος 2019-2020.
 3. Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους.,

σύμφωνα με την αριθμ. 6/17-02-2020 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Τοπική προκήρυξη για πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ79.01 ή ΤΕ16 στη μουσική ειδίκευση «Βιολοντσέλο»

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από Δευτέρα 17/02/2020 έως και Παρασκευή 21/02/2020.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (1947.zip)1947.zip1582 Kb