Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗ 30/31-8-2022

Κοινοποιούμε υπηρεσιακές μεταβολές της Πράξης 30/31-8-2022