Δείτε εδώ...

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας σε λειτουργικά κενά

Σας ανακοινώνουμε (σε ορθή επανάληψη ως προς το λειτουργικό κενό κλάδου ΠΕ03 στο 2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου) Πίνακα με τα λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων Γενικής Παιδείας, ο οποίος περιέχει αριθμητικά τα λειτουργικά κενά ανά σχολική μονάδα, κλάδο και ειδικότητα.

Καλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί των κλάδων: ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ08, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.08 και ΠΕ88.01 να υποβάλλουν την επισυναπτόμενη Δήλωση Τοποθέτησης από σήμερα Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021 μέχρι και την Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων μέσω email ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για απόσπαση ή διάθεση στο Γραφείο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, για το διδακτικό έτος 2021-2022

Oι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν ή να διατεθούν ολικά στο Γραφείο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας να υποβάλουν την επισυναπτόμενη αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται, από Παρασκευή 16-07-2021 έως και Δευτέρα 02-08-2021.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2021-2022

Επισυνάπτουμε το με αριθμ. ΦΠ.3.6/5577/02-07-2021 έγγραφο του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από σχολείο σε σχολείο του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, για το διδακτικό έτος 2021-2022»
και το με αριθμ. ΦΠ.3.6/5575/02-07-2021 έγγραφο του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Απόσπασης ΕΝΤΟΣ του ΠΥΣΔΕ Αιτωλ/νίας σε σχολεία  Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ & Τμήματα Ένταξης) για το διδακτικό έτος 2021-2022»

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις 30-06-2021

Σας επισυνάπτουμε το με αριθμ. Φ.ΠΥΣΔΕ/62/29-06-2021 έγγραφο του Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας, με θέμα: «Αναλήψεις Υπηρεσίας και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα μονίμων εκπαιδευτικών με την λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021»,
καθώς και τους παρακάτω Πίνακες υπηρεσιακών μεταβολών:

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑΣ (Πράξεις Π.Υ.Σ.Δ.Ε.: 11/01-06-2021 και 12/11-06-2021)
Απόφαση Περιφερεικού Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας Φ.11.5/5253/29-06-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΧΛ46ΜΤΛΗ-24Τ)

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΙΤΩ/ΝΙΑΣ (Πράξεις Π.Υ.Σ.Δ.Ε.: 11/01-06-2021 και 12/11-06-2021)

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Πράξεις Π.Υ.Σ.Δ.Ε.: 12η/11-06-2021 και 13η/17-06-2021)
Απόφαση Περιφερεικού Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας Φ.11.5/5254/29-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΧ8Θ46ΜΤΛΗ-62Ζ)

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. (Πράξεις Π.Υ.Σ.Δ.Ε.: 12η/11-06-2021, 13η/17-06-2021 και 14η/25-06-2021)
Απόφαση Περιφερεικού Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας Φ.11.5/5255/29-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΣΤΘ46ΜΤΛΗ-Α1Α)

5. Απόφαση Παράτασης προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., σε λειτουργικά κενά μέχρι την επανατοποθέτησή τους με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022. (ΦΠ.3.4/5318/25-06-2021 με ΑΔΑ: ΨΟΚ046ΜΤΛΗ-ΝΕΤ)

Συμπληρωματική Αίτηση – Δήλωση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τοποθέτηση σε εναπομείναντα οργανικά κενά

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ06 (Αγγλικής), ΠΕ07 (Γερμανικής) και ΠΕ86 (Πληροφορικής) που παραμένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες του επισυναπτόμενου εγγράφου (με αριθ. πρωτ. Φ.ΠΥΣΔΕ/53/17-06-2021), εφόσον επιθυμούν να τοποθετηθούν στα εναπομείναντα οργανικά κενά των ανωτέρω κλάδων να υποβάλουν την επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση Τοποθέτησης (Συμπληρωματική) το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021.

Θέματα της με αρίθμ. 12/11-06-2021 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας από μετάθεση, μετάταξη, ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και αιτουμένων βελτίωση θέσης σε σχολεία Δ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.

2. Τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε κενές οργανικές θέσεις ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης Γυμνασίων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.

Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε κενές οργανικές θέσεις, έτους 2021

Επισυνάπτεται το με αρίθμ. Φ.ΠΥΣΔΕ/46/04-06-2021 έγγραφο του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: «Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής σε κενές οργανικές θέσεις».

 

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλλουν εγκαίρως την επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση Τοποθέτησης από τη Παρασκευή 04 Ιουνίου 2021 μέχρι και την Τετάρτη 09 Ιουνίου 2021.

Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε κενές οργανικές θέσεις, έτους 2021

Επισυνάπτεται το με αρίθμ. Φ.ΠΥΣΔΕ/45/04-06-2021 έγγραφο του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: «Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε κενές οργανικές θέσεις».

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλλουν εγκαίρως την επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση Τοποθέτησης από τη Παρασκευή 04 Ιουνίου 2021 μέχρι και την Τετάρτη 09 Ιουνίου 2021.

Πίνακας Τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε. (Πράξη 11η/01-06-2021)

Σας επισυνάπτουμε πίνακα που αφορά την οργανική τοποθέτηση (λύση υπεραριθμίας) υπεραρίθμων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την αριθμ. 11/01-06-2021 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας. Για τυχόν λάθη ή παραλείψεις του Υ.Σ. που αφορούν την τοποθέτηση των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και την κατάσταση τωνπαραμενόντων υπεραρίθμων εκπαιδευτικών μπορείτε να υποβάλετε αίτηση έως και 04-06-2021.

Μόρια εκπαιδευτικών ΕΕΠ και ΕΒΠ για βελτίωση θέσης

Μόρια εκπαιδευτικών ΕΕΠ και ΕΒΠ για βελτίωση θέσης