Δείτε εδώ...

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022
Μήνυμα
 • Cache καθαρίστηκε (5.45MB)

Θέματα της με αριθμ. 40/30-09-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

 

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 

 1. Ορισμό αναπληρωτών των Διευθυντών σε σχολικές μονάδες Δ.Ε. και στο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου, για το σχολικό έτος 2019-2020.
 2. Εισήγηση για ορισμό Υπεύθυνης Εργαστηρίων Κατεύθυνσης στο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου.
 3. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. εντός της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.
 4. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε.
 5. Τοποθέτηση εκπαιδευτικού αποσπασθέντος από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Άρτας.
 6. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.
 7. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε., σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
 8. Τροποποίηση ολικής διάθεσης υπεράριθμης εκπαιδευτικού Δ.Ε.
 9. Ολική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε.
 10. Aνάκληση ολικής διάθεσης υπεράριθμης εκπαιδευτικού Δ.Ε.
 11. Ολική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσολογγίου.
 12. Ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε. από το Εργαστηριακό Κέντρο Αγρινίου.
 13. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους.
 14. Ανάκληση ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε. - Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

 

σύμφωνα με την αριθμ. 40/30-09-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου ( Υπευθύνης Εργαστηρίων Κατεύθυνσης στο Ε.Κ. Μεσολογγίου (Πράξη 40)-2019~.doc) Υπευθύνης Εργαστηρίων Κατεύθυνσης στο Ε.Κ. Μεσολογγίου (Πράξη 40)-2019~.doc16 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Aνάθεση  υπερωρίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε. Πράξη 40η του 2019.doc)Aνάθεση υπερωρίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε. Πράξη 40η του 2019.doc18 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Aπόσπαση εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Πράξη 40η).doc)Aπόσπαση εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (Πράξη 40η).doc32 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αγρίνιο-Ανάθεση θεωρητικού μέρους των μεικτών μαθημάτων (Πράξη 40η).doc)Αγρίνιο-Ανάθεση θεωρητικού μέρους των μεικτών μαθημάτων (Πράξη 40η).doc17 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών (Πράξη 40η) - 2019.doc)Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών (Πράξη 40η) - 2019.doc26 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού - Ε.Κ. Αγρινίου (Πράξη 40η) - 2019.doc)Ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού - Ε.Κ. Αγρινίου (Πράξη 40η) - 2019.doc14 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ανάκληση ολικής διάθεσης υπεράριθμης εκπαιδευτικού (Πράξη 40η) - 2019.doc)Ανάκληση ολικής διάθεσης υπεράριθμης εκπαιδευτικού (Πράξη 40η) - 2019.doc14 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ανάκληση υπερωριακής διδασκαλίας (Πράξη 40η) - 2019.doc)Ανάκληση υπερωριακής διδασκαλίας (Πράξη 40η) - 2019.doc23 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Μερική  διάθεση εκπαιδευτικών (Πράξη 40η).doc)Μερική διάθεση εκπαιδευτικών (Πράξη 40η).doc30 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Μερική διάθεση εκπαιδευτικών στα Ε.Κ. Μεσολογγίου και Ναυπάκτου (Πράξη 40η).doc)Μερική διάθεση εκπαιδευτικών στα Ε.Κ. Μεσολογγίου και Ναυπάκτου (Πράξη 40η).doc17 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Μεσολόγγι-Ανάθεση θεωρητικού μέρους των μεικτών μαθημάτων (Πράξη 40η).doc)Μεσολόγγι-Ανάθεση θεωρητικού μέρους των μεικτών μαθημάτων (Πράξη 40η).doc24 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ολική διάθεση εκπαιδευτικών (Πράξη 40)-2019.doc)Ολική διάθεση εκπαιδευτικών (Πράξη 40)-2019.doc25 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ολική διάθεση εκπαιδευτικών στο Ε.Κ. Μεσολογγίου (Πράξη 40)-2019.doc)Ολική διάθεση εκπαιδευτικών στο Ε.Κ. Μεσολογγίου (Πράξη 40)-2019.doc14 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ορισμός Αναπληρωτών των Διευθυντών (Πράξη 40η).doc)Ορισμός Αναπληρωτών των Διευθυντών (Πράξη 40η).doc104 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τοποθετήσεις  Αναπληρωτών σε ΣΜΕΑΕ (Β΄ Φάσης)  Πράξης 40-2019.doc)Τοποθετήσεις Αναπληρωτών σε ΣΜΕΑΕ (Β΄ Φάσης) Πράξης 40-2019.doc38 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τοποθετήσεις αναπληρωτών Γενικής (Β΄ Φάσης)  Πράξης 40-2019.doc)Τοποθετήσεις αναπληρωτών Γενικής (Β΄ Φάσης) Πράξης 40-2019.doc37 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τοποθέτηση αποσπασθέντος εκπαιδευτικού από άλλο ΠΥΣΔΕ (Πράξη 40η).doc)Τοποθέτηση αποσπασθέντος εκπαιδευτικού από άλλο ΠΥΣΔΕ (Πράξη 40η).doc13 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών (Πράξη 40η) - 2019.doc)Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών (Πράξη 40η) - 2019.doc48 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τροποποίηση ολικής διάθεσης υπεράριθμης εκπαιδευτικού (Πράξη 40η).doc)Τροποποίηση ολικής διάθεσης υπεράριθμης εκπαιδευτικού (Πράξη 40η).doc30 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. (Πράξη 40η) - 2019.doc)Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. (Πράξη 40η) - 2019.doc39 Kb

Θέματα της με αριθμ. 39/19-09-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Ορισμό αναπληρωτών των Διευθυντών: α) στο Εργαστηριακό Κέντρο Ναυπάκτου, β) στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Μεσολογγίου, και γ) στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου, για το διδακτικό έτος 2019-2020,
 2. Χαρακτηρισμό λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε.,
 3. Ολική διάθεση υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε.,
 4. Ανάκληση ολικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε., κλάδου ΠΕ86 (Πληροφορικής), από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αιτωλ/νίας,
 5. Τροποποίηση απόσπασης εκπαιδευτικού Δ.Ε. - Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε. εντός της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας,
 6. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε.,
 7. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Τροποποίηση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,
 8. Τροποποίηση ως προς την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικό Δ.Ε. - Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 39/19-09-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Nέα ορθή επανάληψη ως προς τους πίνακες των μερικών διαθέσεων των με αριθμ. 34/07-09-2019 και 35/09-09-2019 πράξεων του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Nέα ορθή επανάληψη ως προς τους πίνακες των μερικών διαθέσεων των με αριθμ. 34/07-09-2019 και 35/09-09-2019 πράξεων του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 38/13-09-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Χαρακτηρισμός υπεράριθμης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,
 2. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε.,
 3. Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικού Δ.Ε. - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,

σύμφωνα με την αριθμ. 38/13-09-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Θέματα της με αριθμ. 36/10-09-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ορθή επανάληψη μόνο ως προς τους επισυναπτόμενους πίνακες της πράξεως 36/10-09-2019 του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Για τα υπόλοιπα θέματα της ανωτέρω πράξεως ισχύουν τα προηγούμενα που σας έχουν κοινοποιηθεί στις 10-09-2019.

Θέματα της με αριθμ. 35/09-09-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ορθή επανάληψη μόνο ως προς τους επισυναπτόμενους πίνακες της πράξεως 35/09-09-2019 του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Για τα υπόλοιπα θέματα της ανωτέρω πράξεως ισχύουν τα προηγούμενα που σας έχουν κοινοποιηθεί στις 10-09-2019.

Θέματα της με αριθμ. 34/07-09-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ορθή επανάληψη μόνο ως προς τους επισυναπτόμενους πίνακες της πράξεως 34/07-09-2019 του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Για τα υπόλοιπα θέματα της ανωτέρω πράξεως ισχύουν τα προηγούμενα που σας έχουν κοινοποιηθεί στις 10-09-2019.

Δίνεται ενημέρωση για ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που έχουν διατεθεί ολικά ή μερικώς στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αιτωλ/νίας

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν διατεθεί μερικώς σε Σχολικές Μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας να παρουσιαστούν το συντομότερο δυνατό σ΄ αυτές προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.

Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν διατεθεί ολικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αιτωλ/νίας θα πρέπει να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αιτωλ/νίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2631050270

Θέματα της με αριθμ. 36/10-09-2019 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

 1. Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε.,
 2. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους,
 3. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.,

σύμφωνα με την αριθμ. 36/10-09-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.