Δείτε εδώ...

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2022

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ)ΠΡΑΞΗ 34/

Κοινοποιούμε διαθέσεις και υπερωρίες εκπαιδευτικών Πρ. 34/14-9-2022