Δείτε εδώ...

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2022

Υποβολή δηλώσεων για συμπλήρωση ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών

Καλούμε τους μόνιμους εκπαιδευτικούς    των  σχολικών μονάδων  αρμοδιότητάς μας που πλεονάζουν από 6 ώρες και πάνω να υποβάλλουν την συν. αίτηση-δήλωση  για  σχολεία που επιθυμούν να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο σύμφωνα με τα κενά σε ώρες που φαίνονται στους συν. πίνακες.

Η υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων θα γίνει μέχρι την Δευτέρα 12-9-2022 και ώρα 11.00 πμ. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση.