Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗ 31/5-9-2022

Κοινοποιούμε υπηρεσιακές μεταβολές της Πράξης 31/5-9-2022