Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡ. 33/12-9-2022

Κοινοποιούμε τελικές διαθέσεις και υπερωρίες της Πρ. 33/12-9-2022