Δείτε εδώ...

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2022

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡ. 33/12-9-2022

Κοινοποιούμε τελικές διαθέσεις και υπερωρίες της Πρ. 33/12-9-2022