Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021

e-Παράβολο Κπγ

Οδηγίες για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για το Κπγ. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να προβαίνουν και μόνοι τους στην έκδοση e-παραβόλου, μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr, στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα / Υπηρεσίες προς Πολίτες / e-Παράβολο).

Αίτηση για επιτήρηση στις εξετάσεις ΚΠγ

Επισυνάπτουμε

Α. την αίτηση συμμετοχής ως επιτηρητή στις εξετασεις ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2018

Β. οδηγίες αποστολής της και 

Γ. πρόγραμμα εξετάσεων. 

Επισημαίνουμε ότι για την εξεταστική περίοδο Νοεμβρίου 2018 στην Αιτωλοακαρνανία θα εξετασθει μόνο το Β επίπεδο. 

Εξετάσεις ΚΠΓ -Περιόδου Νοεμβρίου 2018

Ανακοινώνουμε το Δελτίο Τύπου και την εγκύκλιο υποβολής αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων στις Εξετάσεις ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2018. Οριστικοποίηση των αιτήσεων θα γίνεται στη ΔΔΕ από 28 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρες 08.00-15.00.

Υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι θα  πρέπει να προσέρχονται στη ΔΔΕ Αιτ/νίας ΑΦΟΥ έχουν συμπληρώσει την ηλεκτρονική αίτηση και ΑΦΟΥ έχουν πληρώσει το σχετικό e-paravolo  έχοντας μαζί τους: 

1. τον κωδικό υποψηφίου που αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτηση 

2. την απόδειξη πληρωμής του e paravolo

3. ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής. Ελλείψει αυτής να έχουν διαβατήριο και φωτοτυπία διαβατηρίου . 

Ανήλικοι  υποψήφιοι κάτω των 12 ετών που δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο συναφές δημόσιο έγγραφο μπορούν να προσκομίσουν βεβαιωση ταυτοπροσωπίας απο το Δήμο που είναι εγγεγραμμένοι ,ή απο τα ΚΕΠ. 

Αλλοδαποί υποψήφιοι,πολίτες κράτους-μέλους της ΕΕ καταθέτουν φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

Αλλοδαποί υποψήφιοι που δεν ειναι πολίτες κράτους -,μέλους της ΕΕ καταθέτουν φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου  βάσει του οποίου επιτρέπεται η είδοδός τους στη χώρα ή άλλου εγγράφου που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. 

Για υποψηφίους με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες : Φωτοτυπία γνωμάτευσης απο Δημόσιο Νοσοκομείο, Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ειδικών Εκπ/κών Αναγκών του Υπουργείου Υγείας ή ΚΕΔΔΥ. 

Παραλαβή Πιστοποιητικών

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να παραλάβετε τα πιστοποιητικά ΚπΓ περιόδου Δεκεμβρίου 2017 από τη ΔΔΕ Αιτ/νιας αυτοπροσώπως εφόσον είστε ενήλικοι ή μέσω των νόμιμων κηδεμόνων και εκπροσώπων σας εφόσον είστε ανήλικοι με εξουσιοδότηση όπως ορίζεται από το νόμο.

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ του Αναλυτικού Προγράμματος των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2018.

Ανακοινοποιείται στο ορθό το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Μαΐου 2018, μόνο ως προς τις ώρες εξέτασης της Ενότητας 3 (Α,Β και Γ επιπέδου) της Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας.   

Προφορικές εξετάσεις ΚπΓ Μάΐος 2018

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις ώρες των προφορικών εξετάσεων του ΚπΓ Μαΐου 2018.

 

 

 

Εξεταστικά Κέντρα ΚΠΓ Περιόδου Μαίου 2018

Ανακοινώνουμε πίνακα με τα εξεταστικά κέντρα των εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου ΜαΪου 2018 ανά την επικράτεια. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΚ_ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ.xls)ΕΚ_ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.xls275 Kb

Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2018

Ανακοινώνουμε τη προκήρυξη της διεξαγωγής εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2018 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 19 και 20 Μαΐου 2018 για τα επίπεδα:
α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική (για το επίπεδο Γ1, Γ2, δεν υπάρχει εξεταστικό κέντρο στο νομό μας. Τα κοντινότερα Εξεταστικά κέντρα είναι στην Αχαϊα και τα Ιωάννινα).
2. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 έως και την Τρίτη 3 Απριλίου 2018, ώρα 15:00.
3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kpg.it.minedu.gov.gr και θα οριστικοποιούνται στις ΔΙ.Δ.Ε. έως και την Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Θα ακολουθήσει το δελτίο τύπου και άλλες λεπτομέρειες αμέσως μετά την αποστολή τους από το ΥΠΠΕΘ. 

Εξετάσεις Ελληνομάθειας

H Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης πρόκειται να διοργανώσει το Σάββατο, 19 Μαΐου 2018 τις εξετάσεις του πρώτου εξαμήνου του 2018 για την πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της Ελληνικής ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών και αιτούντες άσυλο, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο «καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος».

Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όσοι είναι πολίτες τρίτων χωρών ή αιτούντες άσυλο (όχι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης) και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • είναι ηλικίας 16 ετών και άνω, 
  • μένουν νόμιμα στην Ελλάδα ή ζητούν άσυλο.

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.Δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (και μόνο), συμμετέχουν αποκλειστικά στις εξετάσεις των στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από την Τρίτη, 13/3/2018 έως και την Παρασκευή, 30/3/2018 και από τη Δευτέρα, 16/4/2018 έως και τη Δευτέρα, 23/4/2018, στα Κέντρα Υποβολής Αιτήσεων της περιοχής τους. 
(Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας των κέντρων που δέχονται τις αιτήσεις των υποψηφίων, καθώς και οι ώρες υποβολής).

Αποτελέσματα ΚΠΓ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ανακοινώνουμε Δελτίο Τύπου για την έκδοση αποτελεσμάτων του ΚΠΓ περιόδου Δεκεμβρίου 2017.

Πρόγραμμα Προφορικής Εξέτασης ΚΠΓ Δεκεμβρίου 2017

Ανακοινώνουμε το πρόγραμμα προφορικών εξετάσεων του ΚΠΓ Περιόδου Δεκεμβρίου 2017.