Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022

e-Παράβολο Κπγ

Οδηγίες για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για το Κπγ. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να προβαίνουν και μόνοι τους στην έκδοση e-παραβόλου, μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr, στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα / Υπηρεσίες προς Πολίτες / e-Παράβολο).

Προφορική εξέταση ΚΠΓ

Ανακοινώνουμε 

α. το ωρολόγιιο πρόγραμμα εξετάσεων ΚΠΓ Περιόδου Νοεμβρίου 2018

β. το πρόγραμμα προφορικής εξέτασης ανά γλώσσα.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΠΓ 2018

Σας ενημερώνουμε ότι παρελήφθησαν τα πιστοποιητικά ΚΠΓ εξεταστικής περιόδου Μαϊου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν

- αυτοπροσώπως εφόσον ειναι ενήλικοι- με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας,

- μέσω των κηδεμόνων τους εφόσον ειναι ανήλικοι- με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας

- με ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ εφόσον τα πιστοποιητικά θα παραληφθούν απο τρίτους (φροντιστηριούχους, φιλικά πρόσωπα  κτλ )- καθώς ΚΑΙ με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΔΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΤΣΙΚΑ ΜΑΡΘΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΕ

ΤΗΛ. 26310 50059

Εξεταστικά Κέντρα ΚΠΓ Περιόδου Νοεμβρίου 2018

Ανακοινώνουμε τον πίνακα των Εξεταστικών Κέντρων ΚΠγ περιόδου Νοεμβρίου 2018

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΕΚ_11_2018.xls)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΕΚ_11_2018.xls141 Kb

Αίτηση για επιτήρηση στις εξετάσεις ΚΠγ

Επισυνάπτουμε

Α. την αίτηση συμμετοχής ως επιτηρητή στις εξετασεις ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2018

Β. οδηγίες αποστολής της και 

Γ. πρόγραμμα εξετάσεων. 

Επισημαίνουμε ότι για την εξεταστική περίοδο Νοεμβρίου 2018 στην Αιτωλοακαρνανία θα εξετασθει μόνο το Β επίπεδο. 

Εξετάσεις ΚΠΓ -Περιόδου Νοεμβρίου 2018

Ανακοινώνουμε το Δελτίο Τύπου και την εγκύκλιο υποβολής αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων στις Εξετάσεις ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2018. Οριστικοποίηση των αιτήσεων θα γίνεται στη ΔΔΕ από 28 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρες 08.00-15.00.

Υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι θα  πρέπει να προσέρχονται στη ΔΔΕ Αιτ/νίας ΑΦΟΥ έχουν συμπληρώσει την ηλεκτρονική αίτηση και ΑΦΟΥ έχουν πληρώσει το σχετικό e-paravolo  έχοντας μαζί τους: 

1. τον κωδικό υποψηφίου που αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτηση 

2. την απόδειξη πληρωμής του e paravolo

3. ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής. Ελλείψει αυτής να έχουν διαβατήριο και φωτοτυπία διαβατηρίου . 

Ανήλικοι  υποψήφιοι κάτω των 12 ετών που δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο συναφές δημόσιο έγγραφο μπορούν να προσκομίσουν βεβαιωση ταυτοπροσωπίας απο το Δήμο που είναι εγγεγραμμένοι ,ή απο τα ΚΕΠ. 

Αλλοδαποί υποψήφιοι,πολίτες κράτους-μέλους της ΕΕ καταθέτουν φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

Αλλοδαποί υποψήφιοι που δεν ειναι πολίτες κράτους -,μέλους της ΕΕ καταθέτουν φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου  βάσει του οποίου επιτρέπεται η είδοδός τους στη χώρα ή άλλου εγγράφου που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. 

Για υποψηφίους με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες : Φωτοτυπία γνωμάτευσης απο Δημόσιο Νοσοκομείο, Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ειδικών Εκπ/κών Αναγκών του Υπουργείου Υγείας ή ΚΕΔΔΥ. 

Παραλαβή Πιστοποιητικών

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να παραλάβετε τα πιστοποιητικά ΚπΓ περιόδου Δεκεμβρίου 2017 από τη ΔΔΕ Αιτ/νιας αυτοπροσώπως εφόσον είστε ενήλικοι ή μέσω των νόμιμων κηδεμόνων και εκπροσώπων σας εφόσον είστε ανήλικοι με εξουσιοδότηση όπως ορίζεται από το νόμο.

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ του Αναλυτικού Προγράμματος των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2018.

Ανακοινοποιείται στο ορθό το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Μαΐου 2018, μόνο ως προς τις ώρες εξέτασης της Ενότητας 3 (Α,Β και Γ επιπέδου) της Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας.   

Προφορικές εξετάσεις ΚπΓ Μάΐος 2018

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις ώρες των προφορικών εξετάσεων του ΚπΓ Μαΐου 2018.

 

 

 

Εξεταστικά Κέντρα ΚΠΓ Περιόδου Μαίου 2018

Ανακοινώνουμε πίνακα με τα εξεταστικά κέντρα των εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου ΜαΪου 2018 ανά την επικράτεια. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΚ_ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ.xls)ΕΚ_ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.xls275 Kb

Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2018

Ανακοινώνουμε τη προκήρυξη της διεξαγωγής εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2018 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 19 και 20 Μαΐου 2018 για τα επίπεδα:
α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική (για το επίπεδο Γ1, Γ2, δεν υπάρχει εξεταστικό κέντρο στο νομό μας. Τα κοντινότερα Εξεταστικά κέντρα είναι στην Αχαϊα και τα Ιωάννινα).
2. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 έως και την Τρίτη 3 Απριλίου 2018, ώρα 15:00.
3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kpg.it.minedu.gov.gr και θα οριστικοποιούνται στις ΔΙ.Δ.Ε. έως και την Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Θα ακολουθήσει το δελτίο τύπου και άλλες λεπτομέρειες αμέσως μετά την αποστολή τους από το ΥΠΠΕΘ.