Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022

e-Παράβολο Κπγ

Οδηγίες για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για το Κπγ. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να προβαίνουν και μόνοι τους στην έκδοση e-παραβόλου, μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr, στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα / Υπηρεσίες προς Πολίτες / e-Παράβολο).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΠΓ ΜΑΪΟΣ 2022 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΔΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Δημοσιεύουμε προς ενημέρωση των υποψηφίων: Α. το πρόγραμμα εξετάσεων ΚΠΓ Μαίου 2022

                                                                  Β. το πρόγραμμα προφορικής εξέτασης ΚΠΓ υποψηφίων της ΔΔΕ Αιτωλοακαρνανίας

Και η γραπτή και η προφορική εξέταση θα πραγματοποιηθεί στο 3ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου